Projekbeskrivelse

Global energistyrings-producent opdager potentiale for robotter

DEIF er en global producent og leverandør af produkter til energistyring. Gain & Co afdækkede i oktober 2018 potentialet for at automatisere dele af virksomhedens produktion og konkluderede på baggrund heraf, at visse processer med fordel kunne optimeres. Afdækningen har gjort virksomheden i stand til at arbejde videre med disse processer og således hjulpet dem tættere på optimering gennem automation.