Velkommen

Velkommen til Gain & Co. Et anderledes rådgivningshus baseret i København og Odense, hvor erfarne partnere med forskellig baggrund, har ét fælles mål:

At hjælpe vores kunder med at udvikle og optimere deres forretning gennem 100% uvildig og uafhængig rådgivning

Vores fokus er forretningsudvikling og –optimering for mindre og mellemstore virksomheder. Herudover har vi spidskompetencer i, og fokus på, rådgivning af alle typer virksomheder og organisationer indenfor:

 • Komplekse / udfordrede IT-projekter og IT-udbud
 • Automatisering ved brug af fysiske robotter

Ud fra kundens behov fokuserer vi på implementerbare løsninger. Gennemprøvede agile og fleksible processer skræddersyet til den enkelte opgave. Indbyggede stop/go points sikrer, at et aftalt forløb typisk kan justeres, eller pauses / stoppes uden meromkostning.

Gain & Co’s unikke styrke er vores forskelligheder og erfaringer, som vi bruger på tværs af faggrænser og organisatoriske skel. Vi inspirerer, støtter og hjælper hinanden, så vores kunder får en optimal løsning, som vi altid følger helt til dørs.

Vi er ECO-orienterede og tænker i helheder på den lange bane fremfor hurtige og kortsigtede gevinster.

Vores erfaring og tilgang er din garanti for rådgivning af høj kvalitet og i øjenhøjde. Heraf vores navn.

Forretningsudvikling/-optimering

For Gain & Co handler forretningsudvikling om kontinuerligt at navigere og optimere virksomheden inden for rammerne fastlagt af ejere / ledelse.

Forretningsudvikling er for os en cirkulær proces, hvor synlige mål, klare rammer og retningslinjer tillige med læring og erfaringsopsamling er vigtige parametre.

Vi rådgiver primært indenfor følgende områder:

 • Strategi, mål, rammer og retningslinjer
 • Organisation, ledelse og governance
 • Optimering af processer og omkostningsstrukturer indenfor kerne- og støttefunktioner
 • Risikostyring og compliance
 • Partnerskaber & netværk
 • GDPR
 • Forandrings- og forankringsledelse
 • HR udvikling

Vores rådgivning tager typisk udgangspunkt i vores GAIN-insight© model, som giver et overblik over virksomhedens nuværende stade og mulige indsatsområder. Konklusionerne drøftes med ledelsen, hvorefter relevante indsatsområder prioriteres. Omfanget af vores rådgivning fastlægges i tråd med virksomhedens behov og ønsker, interne kompetencer og tilgængelige ressourcer.

 

Kontakt:

Jens Bredo +45 4251 4180

Søren Peters +45 2025 0550

 

IT

IT er essentielt i forhold til de fleste virksomheders daglige drift og udvikling, og de samlede IT-omkostninger udgør ofte en markant del af den samlede omkostningsbase.

Vores erfaring er, at dette ikke altid afspejles fuldt ud i den ledelsesmæssige fokus på området. Resultatet er, at virksomhederne ikke opnår det optimale udbytte af de betydelige omkostninger, der anvendes på området. Herudover ses ofte en vis usikkerhed og medfølgende træghed i forhold til implementering af nye teknologiske muligheder.

Gain & Co har stor erfaring med en lang række  aspekter på IT-området og kan tilbyde alle typer af virksomheder og organisationer uvildig og uafhængig rådgivning indenfor:

 • Håndtering af udfordrede projekter
 • Komplekse IT-anskaffelser herunder større driftsudbud / outsourcing
 • Sikre / optimere udbyttet af eksisterende kontrakter
 • IT-strategi i sammenhæng med virksomhedens overordnede strategi
 • Organisation og kompetencer
 • Vurdering / optimering af systemlandskab
 • Vurdering / benchmarking af IT-omkostninger
 • Governance
 • Compliance og risikostyring
 • Review og inspektion

 

Kontakt:

Søren Peters +45 2025 0550

 

 

Robotteknologi

Der er mange detaljer at holde styr på når der skal investeres i avancerede teknologiske løsninger med robotter og automatisering.

 • Hvordan begynder man processen?
 • Kan robotter overhovedet tilføre vores arbejdsgange værdi?
 • Hvilke robot-typer er relevante for os?
 • Hvilke producenter skal vi tage fat i?
 • Hvilke overvejelser skal vi huske at få afklaret i forhandlingerne
 • Hvordan får vi de bedste priser og fremtidige vilkår for service og vedligehold?

Markedet indeholder mange forskellige muligheder, hvorfor god og uvildig rådgivning er et must – både i forhold til afklaring af automatiseringsbehovet, udarbejdelse af business-case, valg af robot og leverandør, priser, afklaring af uddannelsesbehov, servicevilkår mv. Alt sammen for at sikre, at anskaffelsen af robotter bliver en succes – både på kort og lang sigt.

En typisk købsproces består af følgende trin:

 • Behovsafklaring og potentialevurdering
 • Procesanalyse, business case, støttemuligheder og kravspecifikation
 • Udbudshåndtering og kontraktsindgåelse
 • Implementering, indkøring og overlevering
 • Evaluering og driftsoptimering

Gain & Co tilbyder en uvildig rådgivningsløsning, der skaber overblik og giver et kvalificeret beslutningsgrundlag. Vi har et indgående kendskab til robotbranchen, den nyeste robotteknologiske udvikling, samt erfaring med vurdering af virksomheders automatiseringspotentialer og typiske faldgruber.

Vores fokus er at sikre kunden en optimal løsning på de bedst mulige vilkår, og vi har ingen præferencer for leverandører eller teknologier.

 

Kontakt:

Mikkel Viager +45 6056 0514

Mette Klausen +45 2244 4038

 

 

Hvem er vi

Jens Bredo

Over 30 års erfaring med bestyrelsesarbejde og ledelsesrådgivning, som økonomidirektør i designbranchen og med en baggrund som revisor. Stor erfaring i forretningsudvikling og -optimering herunder procesoptimering i den samlede værdikæde, ledelsesrapportering, investerings- og produktkalkuler, finansieringsforhold samt med køb og salg af virksomheder.

Søren Peters

20 års erfaring som ejer, adm. direktør, leder og iværksætter. Speciale i forretningsudvikling med særlig fokus på IT. Solgte i 2015 sin virksomhed T26 Technology til en større dansk IT-virksomhed. Har siden da arbejdet med køb og salg af virksomheder, turn-arounds og forretningsudvikling og -optimering, ligesom han har stået i spidsen for en række større IT-anskaffelser.

Mikkel Viager

M.Sc. i Automation og Robotteknologi fra DTU, SCRUM-Master certificeret. Over 10 års erfaring med robotter og automatisering blandt andet på Teknologisk Institut som teknologisk projektleder indenfor robotteknologiske udviklingsprojekter med ansvar for frembringelse af nye robotløsninger til gavn for industrivirksomheder. Derudover erfaring som koordinator af det internationale ROBOTT-NET projekt, hvor han spillede en central rolle i screening og vurdering af automatiseringspotentialet for 266 europæiske virksomheder i 12 lande.

Mette Klausen

BEng. i Integreret Design og certificeret i PRINCE2. Mange års erfaring dels som  projektleder og dels som netværksleder af det nationale robotnetværk RoboCluster med deltagelse af over 300 innovative virksomheder favnende hele værdikæden omfattende producenter, integratorer, offentlige organisationer og aftagere af robotteknologi. Herudover stort branchekendskab og viden om robotteknologiske trends.

Gitte Gormsen

Har arbejdet med marketing, markedskommunikation og PR i den danske og internationale IT- og telebranche i mere end 20 år. Står bag en lang række events om it-drevne temaer som digital transformation, disruption, nye teknologier, IT-sikkerhed og GDPR. Samarbejder med fagorganisationer om konferencer, seminarer og publikationer og rådgiver IT-virksomheder om strategisk marketing. Cand.mag. i fransk og driftsøkonomi.