Hvordan optimerer vi robot- eller automationsløsningen?

Typisk vil der efter anskaffelsen være en indkøringsperiode med nedsat produktivitet, hvor løsningen og virksomhedens processer skal tilpasses hinanden. Det kræver derfor ofte en ekstra indsats at høste alle gevinsterne.

Da løsningen bliver afskrevet fra det øjeblik, den bliver taget i brug, vil et tidligt performance-tjek enten kunne forebygge eventuelle tab eller måske øge gevinsten yderligere.

Udfordringen er at identificere de flaskehalse og indsatsområder, som har størst forbedringspotentiale – eksempelvis for at øge produktiviteten, skabe bedre kvalitet eller forbedre arbejdsmiljøet.

Dernæst kræver det en konkret handlingsplan for at føre forbedringerne ud i livet.

Få mere ud af robot- eller automationsløsningen

Første skridt i at forbedre performance af en robot- eller automationsløsning er at evaluere både robotten og dens miljø. 

Gain & Co har over 25 års erfaring med robotteknologi, automatisering og optimering gennem Lean og kan derfor optimere hele arbejdsflowet og ikke blot den enkeltstående løsning.

Det er ganske udbredt at finde et forbedringspotentiale gemt i snitfladerne til robotløsningen. I mange tilfælde vil robotten øge tempoet af den enkelte proces, men for at høste den fulde gevinst af løsningen, skal også de omkringliggende processer tilpasses.

I en performance-forbedring vil man se processerne som et samlet system, og så forsøge at planlægge og optimere arbejdsgangene derefter.

Samtidig kan der også være et skjult potentiale i selve robot- eller automationsløsningen. Eksempelvis vil man med enkelte ændringer eller opgraderinger måske kunne opnå en højere hastighed eller mere ensartet kvalitet af arbejdet. I nogle situationer kan der også indarbejdes automatiseret kvalitetskontrol i robotløsningen, som kan erstatte behovet for manuel kvalitetskontrol og dermed øge besparelserne ved løsningen.

I performance-forbedringen gennemgår vi potentialet for at optimere en lang række parametre, heriblandt:

  • Hastighed
  • Nøjagtighed
  • Fejlrate
  • Omstillingstid
Bliv kontaktet om Optimering af robotløsning