LINATECH

CASE

LINATECH2018-12-12T13:24:31+02:00

Project Description

Vestforbrænding i Glostrup  ved København  behandler affald for 19 kommuner og servicerer hver sjette borger i Danmark med affaldsløsninger.  I dag bliver  ca.  25.000 ton  af borgernes  storskrald kørt direkte til forbrænding, men ifølge undersøgelser, som Vestforbrænding  har lavet,  vil op mod halvdelen af  affaldet  kunne  genanvendes.    

Virksomheden  etablerer derfor  et  nyt, banebrydende  robotsorteringsanlæg i Frederikssund. Projektet er blevet udvalgt som fyrtårnsprojekt for fremtidens miljøløsninger og har fået tildelt op til 12,8 mio. kr. fra Miljøstyrelsens MUDP-pulje (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram).  Fyrtårnsprojektet og den viden, man opnår med robotudsortering af genanvendelige ressourcer, skal gavne hele branchen og dermed hele Danmark.   

”Der ligger et kæmpe potentiale i at lade robotter sortere affaldet  endnu  bedre, end vi gør i dag. Det vil ikke alene gavne miljøet, men også skabe arbejdspladser og samtidig sikre en økonomisk fornuftig håndtering af ressourcerne i  de affaldsmængder, vi får ind,”

fortæller  Yvonne Amskov, der er udviklingschef  i Vestforbrænding. Hun peger på, at projektet også er med til at  profilere Danmark som frontløber på cirkulære løsninger og som foregangsland inden for miljøteknologiske løsninger. Endelig er det også med til at sikre, at  Danmark lever op til EU’s målsætninger for cirkulær økonomi.