Robotter og automatisering er kun for store virksomheder, der producerer høje styktal af identiske produkter. Eller er det bare en myte?

Med mindre man er en stor, tysk bilproducent, der fremstiller den samme reservedel i millioner af eksemplarer og i øvrigt har tænkt sig at fortsætte med det over de næste 10 år, kan det nok ikke betale sig at investere i robotteknologi. Den holdning møder vi tit hos de mindre produktionsvirksomheder. Sådan var det da også engang.

Og argumentet fortsætter: Robotterne er blevet meget mere avancerede, end de var for blot fem år tilbage og udelukker dermed de små og mellemstore virksomheder fra automation. Men nu er det rent faktisk sådan, at robotterne samtidig er blevet nemmere at både anvende og omstille. Og derfor kan små og mellemstore virksomheder sagtens lege med.

Fleksible robotter

Robotproducenter i hele verden har indset potentialet i at udvikle fleksible robotter, som kan omstille produktionen løbende – præcist som det foregår, når man producerer mindre seriestørrelser.

Og det er rigtig godt nyt for den underskov af små og mellemstore virksomheder her til lands, som ikke har større serieproduktion, men fremstiller i små styktal eller ligefrem driver enkeltproduktion med skræddersyede produkter. Nogle af dem har været tæt på at lukke ned eller er blevet nødt til at outsource produktionen til lande, hvor arbejdskraften er billigere. Men ved at anvende fleksible robotter bliver medarbejderne mere produktive og gør virksomheden mere konkurrencedygtig.

Nemt og intuitivt

I Danmark kan vi godt være stolte over, at vi har nogle af verdens absolut førende producenter af fleksible produktionsrobotter. Det er robotter, som kan overtage manuelle processer inden for håndtering, bearbejdning og logistik. Og som noget meget vigtigt, så er programmeringen af robotter i dag nem og intuitiv, og stort set alle kan lære at betjene dem.

Og endelig er prisen for de fleksible produktionsrobotter langt lavere end den, man betaler for traditionelle industrirobotter. Og fordi de er så fleksible, behøver man som produktionsvirksomhed ikke på forhånd låse sig fast på et bestemt flow eller styktal i produktionen.

Samme processer for de forskellige emner

Så i stedet for at fokusere på, om de emner, man producerer, er fuldstændig ens, børn virksomheder overvejer, om man bruger de samme processer i fremstillingen af de forskellige emner. For selv om emnerne ikke er helt ens, vil lighederne i produktionsprocesserne være et oplagt at automatiser.

Et eksempel herpå kunne være følgende:

I en virksomhed, der fremstiller unikke produkter af metal, kan fx udskæring, afgratning og svejsning være de fællesnævnere, der gør det til en god idé at investere i robotter. For selv om det ikke nødvendigvis er den samme svejsning, der foretages på alle emner, kan selve svejseprocessen måske godt laves så fleksibel, at det er nemt for operatøren at ”lære” robotten at arbejde med forskellige variationer.

Konkurrencedygtig og attraktiv

Så er størrelsen afgørende for, om det kan betale sig at automatisere? Slet ikke så entydigt, som det var tilfældet engang.

Store styktal af identiske produkter er stadig en god indikator for, at robotteknologi er relevant. Men i dag skal vi gå langt mere nuanceret til værks og få de små og mellemstore produktionsvirksomheder til at fokusere på de processer, de bruger til at fremstille forskellige emner.

Der findes en del mindre virksomheder, der tvivler på, at robotter er relevante for dem, fordi deres produktion ikke er en klassisk seriefremstilling. En screening af deres produktion viser dog som regel altid, at deres automationspotentiale er stort og vil kunne give dem en væsentlig bedre konkurrenceevne, hvis blot robotterne implementeres korrekt. De få steder, hvor robotter ikke er relevante, skyldes det som regel, at der mangler strømlining af produktionen. Og det er der heldigvis råd for.