De virksomher, der anskaffer robotter, står før eller siden over for det samme effektivitetsdilemma, mener ny automationsrådgiver hos Gain & Co, Niels Korsager. Løsningen, tilføjer han, er at se robotter og automation som langsigtet strategi i stedet for kortsigtede investeringer.

Vejen til at få succes med robotter og automation er langt fra snorlige. Ofte går mange virksomheder i gang med at automatisere for at spare penge på kort sigt. Men de risikerer at snuble undervejs, hvis de kun ser på robotinvesteringen med besparelsesbrillerne.

Det er budskabet fra Gain & Co’s nye automationsrådgiver, Niels Korsager, der som produktionsingeniør har været involveret en lang række større automationsprojekter over de seneste 25 år.

“Det er generelt en udfordring i industrien, at man har for kortsigtet et fokus og kun nøjes med at automatisere for at spare løntimer,” siger han.

Mange virksomheder forventer en afskrivning på robotløsninger over kun 2-3 år. Og selvom det nogle gange kan være fornuftigt, så kan det også blive en hæmsko, mener Niels Korsager.

“Hvis man har for kortsigtet et fokus, så risikerer man, at virksomheden ikke realiserer det fulde gevinstpotentiale gennem automatiseringsprojektet,” siger han og uddyber:

“Der er typisk mange udfordringer i starten, som forlænger indkøringsperioden. Eksempelvis når en ny robot eller automationscelle ender med at skabe nye uforudsete flaskehalse i produktionen.”

Effektivitetsdilemma komplicerer robotprojekter

Udfordringen består ifølge Niels Korsager i, at man ser de enkelte robotløsninger isoleret, selvom de er en del af en større helhed. Dermed risikerer man simpelthen at ”effektivisere sig selv ihjel”.

Et eksempel kunne være en svejserobot, som måske kan reducere selve svejsetiden for hvert enkelt emne. Men hvis operatøren stadig skal bruge den samme tid til at opstille, kalibrere og klargøre emner til svejsning som før, skaber robotten en ny flaskehals i produktionen.

Konsekvensen af den forringede floweffektivitet er, at gevinsten ved robotten forsvinder eller bliver langt mindre end forventet.

“Det er dilemmaet mange står overfor: Man fokuserer for meget på ressourceeffektivitet, men ender med at få floweffektiviteten voldsomt nedsat,” siger Niels Korsager.

Murphy's Dip

Murphy’s Dip er velkendt for mange virksomheder, der indfører nye robotløsninger og opdager, at implementeringen ikke altid forløber som planlagt. Uden den rette planlægning og styring vil virksomheden opleve et midlertidigt ”dyk”, hvor den bliver mindre produktiv. Det skyldes typisk, at både operatører, teknikere og ingeniører er på brandslukningsopgaver og dermed har mindre tid til øvrig drift. Grafik: Nigel Slack, Operations Management (2013).

Robotter bør ses som en langsigtet strategi

Et godt udgangspunkt er ifølge Niels Korsager at se automatisering som et strategisk tiltag og dermed langsigtet investering.

I praksis kan det eksempelvis betyde, at man udfordrer virksomhedens afskrivningsregler og investeringspraksis og ser dem i et længere perspektiv. Ligeledes bør man være parat til at videreuddanne medarbejderne. Og så bør man analysere det samlede flow i produktionen, før man investerer i nye automationsløsninger, forklarer han:

“Det kan godt være, man skal starte med at rydde op i produktionen og finde ud af, hvordan det fremtidige produktionsflow bør indrettes, således automatiseringen både kan understøtte floweffektivitet og give yderligere konkurrencefordele frem for at investere i robotter med det samme. ”

Vælger man endelig at investere i robotter, bør man beregne det fulde potentiale og ikke kun produktivitetsforøgelsen, afslutter han:

“Potentialeberegningen handler ikke kun om sparede løntimer, men også om at man på sigt opnår yderligere konkurrencefordele som øget sporbarhed, dokumentation, kvalitet og forbedret arbejdsmiljø.”

Om Niels Korsager – produktions- & automationsrådgiver
  • Produktionsingeniør med over 25 års erfaring i produktionsudvikling via layoutforbedringer, produktionsoptimering og automatisering.
  • Har ledet udvikling og implementering af produktionssetup samt robotbetjente produktionsceller for en lang række større virksomheder.
  • MBA inden for teknologiledelse og tidligere lektor fra Syddansk Universitet med speciale i driftsledelse samt automations- og produktionsteknik.