Er automation det rigtige for din virksomhed?
Hvilke processer skal du prioritere først?
Skal du måske have strømlinet dit produktionsflow, inden du går videre med robotterne?

Der er mange ting at tage stilling til, når man går i gang med at automatisere. Derfor er det en god idé at få kortlagt, hvor stort virksomhedens automationspotentiale i virkeligheden er. For selv om robotter generelt set er et vigtigt skridt i retning af højere produktivitet og bedre konkurrenceevne, er det ikke sikkert, at du skal bevæge dig ud i en investering med det samme. Og hvis det viser sig, at du med fordel kan investere i en robot, er det godt at vide, hvor du bør starte. 

En Gain Automationsscreening giver dig svar på dine spørgsmål og klæder dig på til at gå videre i automationsprocessen.

Sådan foregår det

Når vi skal screene jeres virksomhed, drøfter vi indledningsvist jeres strategi. Hvilke mål har I for jeres forretning, og hvor skal virksomheden bevæge sig hen over de næste år? Som regel er det den produktionsansvarlige, den økonomiansvarlige og evt. ejerlederen, vi mødes med.

Efterfølgende går vi sammen ud i produktionen (eller andre relevante faciliteter) og observerer og analyserer jeres processer. Undervejs stiller vi opklarende spørgsmål til dig og medarbejderne, ligesom vi fotograferer maskiner og udstyr.

Konklusionsrapport

Efter screeningen modtager I en rapport med en beskrivelse af de mest automationsegnede processer og de gevinster, I kan opnå gennem automatisering. I får også et økonomisk overslag på, hvad det koster at analysere processerne fuldstændig igennem og gøre dem klar til automatisering.

Kontakt os for yderligere information om Gain Automationsscreening

BOOK EN AUTOMATIONSSCREENING HER