For mange virksomheder er interessen og viljen til at indføre eller overveje robotter til stede.

Men førend man kaster sig over den helt store indkøbsproces eller begynder at involvere store dele af sin organisation, kan det være en god idé at lade udvalgte medarbejdere, typisk fra direktionen, HR og naturligvis driftsledelsen tage nogle runder på, hvordan det kunne folde sig ud i netop deres virksomhed.

Gain & Co faciliteter ofte skræddersyede workshops for enten brancher eller enkeltvirksomheder, som hjælper dem med at afklare, om robotter er vejen frem og i så fald, hvordan det bør gribes an på en fornuftig måde.

Workshoppen foregår normalt med udgangspunkt i konkrete eksempler og problemstillinger, hvor deltagerne får mulighed for at lege videre med tanken, diskutere muligheder og forhindringer, best practice samt gode og dårlige eksempler på indkøb og implementering af robotteknologi og lignende.  

Workshoppen forløber typisk over en dag og munder ud i konkrete tiltag eller mål for virksomheden for det kommende år – eller nogle gange konklusionen om, at det ikke er tiden lige nu.

Book en WORKSHOP OM ROBOTTER