Robotter skal sortere borgernes storskrald

Vestforbrænding står bag  et nyt,  innovativt  projekt, [...]