Efterspørgslen på Skanrolls standardkomponenter er stødt stigende, men succesen gør det svært at følge med i produkti- onen. En eller flere robotter vil kunne afhjælpe dén udfordring.

Bag administrationsbygningen i Kjellerup knejser den store, grønne produktionshal. Her fremstiller Skanroll specialudstyr som sorteringsanlæg, rulle- og kædebaner, båndtransportører og transportruller.

På den anden side af Lillemøllevej har Skanroll indrettet produktionshal i et nedlagt mejeri. I denne del af maskinfabrikken kører produktionen af standardkomponenter, som udgør 25% af den samlede omsætning. Og det er denne del af Skanrolls forretning, som ejerleder, Søren V. Andersen, gerne vil skalere.

Ifølge Søren V. Andersen er løsningen imidlertid ikke at indrette flere kvadratmeter, men derimod at anskaffe robotter. Det blev klart for ham, efter at han – på opfordring fra Arbejdsgiverne – inviterede to roboteksperter fra Gain & Co indenfor for at gennemgå Skanrolls produktion.

”Jeg har nok haft den overbevisning, at vi var for små til, at det kunne betale sig at investere i robotter. Men det ændrede Mette Klausen og Mikkel Viager fra Gain & Co på. De pegede på et potentiale i vores produktion, som vi ikke havde set.”

Som led i produktionen af standardelementer skærer Skanroll et stort antal emner op. De enkelte elementer kører videre i processen, og først til sidst konstaterer man, om de rent faktisk kan bruges i den videre produktion. I sin rapport anbefalede Gain & Co at lade en robot tjekke emnerne undervejs i stedet for til sidst og på den måde gøre processen mere effektiv. Og robotten vil således hurtigt kunne tjene sig selv ind.

Det var bare én af anbefalingerne fra det uafhængige konsulenthus. Eksperterne pegede også på en generel forberedelse i produktionen, så fremtidige robotter kan integreres korrekt under hensyntagen til den kørende produktion. Og selv om det primært er i standardproduktionen, at de store gevinster vil kunne høstes, kan det også komme på tale at indkøbe en svejserobot til special- produktionen, hvor Skanroll har stor succes med bl.a. automatiske bagagehåndteringsvogne til lufthavne.

Søren V. Andersen er glad for det input, han har fået fra Gain & Co.

”De er uvildige konsulenter, så jeg ved, jeg ikke køber katten i sækken. De er her for at kortlægge Skanrolls robotpotentiale – ikke for at pådutte os en robot. Så nu kender vi vores muligheder, men også vores begrænsninger.”

”De er dygtige og har fingeren på pulsen. Hvis jeg vælger at sætte strøm til anbefalingerne fra Gain & Co, er der ingen tvivl om, at jeg også vil bruge dem i den videre proces. Så skal de være med til at lave kravspecifikationerne til robotleverandøren. Og det vil også være givet godt ud at få dem til at lave en business case for os, for der kan være poster, vi ikke får med i beregningerne, fordi vi ikke er roboteksperter. Og hvis man ikke fra starten tænker hele vejen rundt, kan en robot gå hen og blive en dyr fornøjelse.”