Projekbeskrivelse

Vestforbrænding i Glostrup  ved København  behandler affald for 19 kommuner og servicerer hver sjette borger i Danmark med affaldsløsninger.  I dag bliver  ca.  25.000 ton  af borgernes  storskrald kørt direkte til forbrænding, men ifølge undersøgelser, som Vestforbrænding  har lavet,  vil op mod halvdelen af  affaldet  kunne  genanvendes.    

Virksomheden  etablerer derfor  et  nyt, banebrydende  robotsorteringsanlæg i Frederikssund. Projektet er blevet udvalgt som fyrtårnsprojekt for fremtidens miljøløsninger og har fået tildelt op til 12,8 mio. kr. fra Miljøstyrelsens MUDP-pulje (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram).  Fyrtårnsprojektet og den viden, man opnår med robotudsortering af genanvendelige ressourcer, skal gavne hele branchen og dermed hele Danmark.   

”Der ligger et kæmpe potentiale i at lade robotter sortere affaldet  endnu  bedre, end vi gør i dag. Det vil ikke alene gavne miljøet, men også skabe arbejdspladser og samtidig sikre en økonomisk fornuftig håndtering af ressourcerne i  de affaldsmængder, vi får ind,”

fortæller  Yvonne Amskov, der er udviklingschef  i Vestforbrænding. Hun peger på, at projektet også er med til at  profilere Danmark som frontløber på cirkulære løsninger og som foregangsland inden for miljøteknologiske løsninger. Endelig er det også med til at sikre, at  Danmark lever op til EU’s målsætninger for cirkulær økonomi.  

Roboteksperter er nødvendige

Med sit mangeårige kendskab til storskraldsmarkedet kan Vestforbrænding selv udvikle og teste nye teknologier. Men projektet havde  næppe set dagens lys, hvis ikke en række stærke  samarbejdspartnere  var kommet med ombord.   

”Vi har  fra Vestforbrændings side  budt ind med alle vores kompetencer inden for indsamling,  behandling og afsætning. At vi er kommet helt i mål og nu står med  et fyrtårnsprojekt, der bliver pejlemærke for fremtidens miljøløsninger  – og dertil  et tilsagn om MUDP-midler  –  skyldes i høj grad et godt samarbejde med  eksperter i robotteknologi”,  fastslår  Yvonne Amskov.

Mikkel Viager  er partner i det uvildige konsulenthus,  Gain & Co og har fungeret som ekstern rådgiver på projektet.  Et af hans specialer er affaldssortering, og bl.a. hans  tidligere  rolle som teknisk projektleder på  InnoSort  under Teknologisk Institut har givet ham solid erfaring med robotter til affaldssortering.    

Affaldsrobotter adskiller sig markant fra de robotter, man benytter i produktionsvirksomheder.  Der  arbejder man med velkendte produkter og har faste tolerancer, hvorimod en robot i affaldssorteringen skal kunne sortere hvad som helst.   

”Robotten skal kunne genkende og sortere alt,  hvad vi som forbrugere kan finde på at smide ud. Og det er en kompliceret opgave. Fx er et stykke træ ikke bare et stykke træ, men kan antage forskellige former alt efter, hvad det er blevet brugt til, og hvordan det er blevet trykket og mast på vejen gennem indsamlingen. Det skal kunne genkendes og udsorteres uanset, hvordan det ser ud, og det er det, der gør valget og indkøbet af en robot til affaldssortering  vanskelig,” fortæller Mikkel Viager.  

Yvonne  Amskov  lægger vægt på den praktiske og direkte anvendelige tilgang, som  Gain  & Co har til robotteknologi.   

 ”Vi har ikke brug for alenlange rapporter og udredninger, men vil have løbende mundtlig sparring, så vi  kan tage  de rigtige beslutninger og let kan justere, hvis der kommer ny viden til. Her har  Gain  & Co  hele tiden kunnet  klæde projektgruppen på  og givet den nødvendige sparring,” fortæller  Yvonne  Amskov  og slår fast, at  Vestforbrænding  nu har  den viden, der skal til for at kunne lave et kvalificeret udbud  og vælge den rigtige robot til  det nye anlæg.   

Det nye robotanlæg skal opstilles i Frederikssund, og vil modtage storskrald fra Vestforbrændings ejerkommuner. Fra omkring efteråret 2019 vil robotanlægget  begynde at udsortere genanvendeligt ressourcer fra storskraldet, inden resten sendes til  energiudnyttelse i forbrændingsanlægget.  

Yderligere information om projektet kan findes på Vestforbrændings hjemmeside

ALLE REFERENCER