Projekbeskrivelse

Hospital bliver klar til implementering af logistikrobotter

Region Sjælland skal bygge et supersygehus i Køge. De nye byggerier skal sættes sammen med eksisterende bygning, og Gain & Co har i samarbejde med projektet, fundet ud af hvordan man forbereder nuværende såvel som kommende faciliteter på implementering af mobile logistikrobotter. Rådgivningen har fungeret som rettesnor for byggeprojektet samt hjulpet hospitalet med at forberede eksisterende byggeri og indretning på en succesfuld robotimplementering.