Projekbeskrivelse

Hos den jyske maskinfabrik, Linatech, er der fokus på vækst og effektivitet, og derfor skal der i de kommende år skrues op for automation og robotteknologi. Sammen med virksomhedens Lean-strategi har en automationsscreening givet di- rektøren et godt pejlemærke for, hvilke processer det bedst kan betale sig at automatisere, og hvilke robotløsninger Linatech med fordel kan investere i.

20 kilometer syd for Viborg i byen Thorning ligger Linatech. Omgivet af grønne marker og græssende får knejser de 4000 m2 topmoderne fabriksfaciliteter, hvor 42 af virksomhedens i alt 65 medarbejdere fremstiller maskiner, procesanlæg og komponenter af høj kvalitet.

Nøglen er Lean og automation

Linatech blev i 2016 overtaget af Martin Arberg, der siden har haft fokus på at vækste virksomheden og øge rentabiliteten. Nøglen til succes er Lean, en forretningsfilosofi, der blev udviklet på Toyota-fabrikkerne tilbage i 60’erne med det formål at forenkle og effektivisere produktionsprocesser. I Martin Arbergs optik handler det om at fjerne flaskehalse og forstå hele værdikæden i virksomheden – krydret med en personlig nysgerrighed efter, hvordan motiverede medarbejdere og moderne teknologi kan være med til at løfte forretningen.

”Øget automation er – sammen med udviklingen af vores medarbejdere – det allervigtigste punkt i Linatechs strategi,”

siger Martin Arberg og forklarer, at bølger af først Lean- og derefter teknologiimplementeringer kommer til at afløse hinanden frem mod år 2020. Lige nu er Martin Arberg og hans folk ved at implementere en robotsvejser, og når efteråret melder sin ankomst, bliver det igen tid til at køre en Lean-fase. I starten af 2019 vil der så atter være fokus på automation og robotteknologi.

Automationsscreening viser vej

Linatech er en moderne virksomhed med styr på strategien og en bred forståelse af, hvad teknologi kan gøre for forretningen. Men det afholder ikke Martin Arberg fra at udfordre sine egne idéer om, hvordan teknologi kan skabe værdi i produktionen.

Han takkede derfor ja, da Arbejdsgiverne i foråret 2018 tilbød en automationsscreening udført af det uvildige rådgivningsfirma Gain & Co.

En dag i juni fik Linatech besøg af to af Gain & Co’s automationseksperter, som skridtede produktionen af og talte med medarbejderne om udførelsen af deres opgaver. Forinden havde Martin Arberg og Gain & Co gennemgået Linatechs strategi og mål, så vur- deringen af automationspotentialet skete på den korrekte baggrund.

”Selv om vi i Linatech har godt styr på tingene, vil jeg gerne udfordre mit eget verdensbillede af, hvad man kan med teknologi. Jeg er vant til at gribe en bold og eksekvere hurtigt på den – men jeg vil gerne have eksperternes input til, om det er den rigtige bold, jeg vælger at drible videre med.”

Et løsningskatalog for automation

Kort tid efter Gain & Co’s besøg på Linatech modtog Martin Arberg et konklusionsnotat, som er den officielle afrunding på automationsscreeningen og en kortlægning af produktionsvirksomhedens automationspotentiale. Og det var ifølge Martin Arberg spændende læsning.

”Det var dejligt at få bekræftet, at vi i Linatech har fokus på de rigtige processer og teknologier. Men der var én af konklusionerne i notatet, som jeg ikke havde forventet. Og det er her, det giver rigtig god mening at entrere med specialister som Gain & Co, der har den rigtige baggrund og den nødvendige viden til at pege på processer og robotløsninger og dokumentere deres valg.”

Det var en proces for pladebukning, som Gain & Co havde udpeget som prioritet nr. 2 i konklusionsnotatet, der overraskede Martin Arberg og fik ham til at genoverveje indholdet af den næste automationsbølge i Linatech.

Nye projekter på bedding

”Jeg har netop fremsendt konklusionsnotatet til vores bestyrelse, så vi kan drøfte, hvilke investeringer der kan betale sig, og hvilke vi bør lade ligge. Vi vil ikke skyde med spredehagl, når vi udvikler Linatech, og derfor kan jeg bruge notatet som et støtteværktøj, når jeg leder virksomheden,” fortæller Martin Arberg.

Han forventer, at der kan gå op mod 3-6 måneder, før en eller flere af Gain & Co’s anbefalinger bliver realiseret. Men det at have fået gennemgået sin virksomhed systematisk og fået eksperternes øjne på flow og processer har været en både spændende og nødvendig øvelse.

”Med konklusionsnotatet i hånden står vi stærkt ift. at effektivisere vores virksomhed, så vi kan blive endnu mere konkurrencedygtige og nå de mål, vi har sat os for. Vi trykker på den næste automationsknap, når tiden er rigtig, så vi alle sammen er med og kan håndtere de forandringer, som automation uvægerligt medfører.”

ALLE REFERENCER