Roboty będą sortować odpady wielkogabarytowe

Duńska firma Vestforbrænding zapoczątkowała innowacyjny [...]