Duńska firma Vestforbrænding zapoczątkowała innowacyjny projekt, określający nowe standardy w dziedzinie recyklingu odpadów. Jego celem jest znaczne zwiększenie ilości odpadów wielkogabarytowych poddanych recyklingowi. Środkiem do osiągnięcia celu jest robotyzacja.  

Firma Vestforbrænding leżąca w Glostrup pod Kopenhagą przetwarza odpady z dziewiętnastu duńskich gmin, co oznacza, że co szósty Duńczyk korzysta z ich usług. Obecnie około 25.000 ton odpadów wielkogabarytowych trafia do spalarni. Jednak według badań przeprowadzonych przez Vestforbrænding ponad połowa z nich może zostać wykorzystana na nowo.

Dlatego też firma postanowiła zbudować przełomowy, zrobotyzowany zakład sortowania odpadów. Projekt ten został uznany za pionierski w dziedzinie rozwiązań środowiskowych i otrzymał dotację w wysokości 12,8 milionów koron duńskich z puli MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), zarządzanej przez duńską Agencję Ochrony Środowiska. Ten innowacyjny projekt oraz wiedza otrzymana na podstawie zrobotyzowania procesu sortowania surowców wtórnych z pewnością przyniesie korzyść całej branży, a co za tym idzie – również Danii.

Potencjał leżący w zrobotyzowanej segregacji odpadów nie jest obecnie w pełni wykorzystywany. Nowe rozwiązanie nie tylko przyniesie korzyści środowisku, ale również stworzy miejsca pracy, a jednocześnie zapewni ekonomicznie opłacalne zarządzanie trafiającymi do nas odpadami”,

mówi Yvonne Amskov, kierownik ds. rozwoju firmy Vestforbrænding. Podkreśla, że projekt przyczyni się również do wykreowania profilu Danii jako pioniera w dziedzinie recyrkulacji oraz rozwiązań środowiskowych. Poza tym zapewni, iż Dania spełni cele Unii Europejskiej w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Eksperci w dziedzinie robotyki są niezbędni

Dzięki swojej wieloletniej wiedzy na temat odpadów wielkogabarytowych Vestforbrænding jest w stanie samodzielnie rozwijać i testować nowe technologie. Ale projekt nie ujrzałby światła dziennego, gdyby nie współpraca firmy z doświadczonymi partnerami.

Z naszej strony zapewniliśmy wszystkie nasze kompetencje, jeśli chodzi o zbiórkę, przetwarzanie i sprzedaż. Realizacja projektu, który będzie punktem odniesienia dla przyszłych rozwiązań środowiskowych, a także zdobycie dotacji z funduszy MUDP jest w dużej mierze wynikiem owocnej współpracy z ekspertami w dziedzinie robotyki”, stwierdza Yvonne Amskov.

Wśród partnerów znajduje się Mikkel Viager z niezależnej firmy konsultingowej Gain & Co, który jest doradcą zewnętrznym przy projekcie. Recykling jest jedną z jego specjalności. Swoje doświadczenie w wykorzystaniu robotów przy segregacji odpadów zdobył na stanowisku kierownika ds. projektów technicznych przy projekcie InnoSort duńskiego Instytutu Technologicznego.

Roboty do sortowania odpadów znacząco różnią się od tych stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie roboty mają do czynienia ze znanymi im produktami i z powtarzalnymi tolerancjami. Robot sortujący odpady musi natomiast umieć rozróżnić każdy możliwy rodzaj produktu.

Roboty muszą być w stanie rozpoznać i posortować wszystko, co może być wyrzucone. Jest to skomplikowane zadanie. Na przykład kawałek drewna może wyglądać różnie w zależności od jego wcześniejszego wykorzystywania oraz tego, w jaki sposób został sprasowany i zmiażdżony w drodze do punktu sortowania. Musi być rozpoznany i posortowany bez względu swój wygląd. To właśnie dlatego wybór i zakup robota do sortowania odpadów jest trudny”, mówi Mikkel Viager.

Yvonne Amskov zwraca uwagę na rolę praktycznego i bezpośredniego podejścia Gain & Co do technologii robotycznych.

 ”Nie potrzebujemy długich raportów i protokołów, ale za to oczekujemy ustnego sparringu, tak abyśmy na bieżąco mogli podejmować właściwe decyzje i dopasować się w razie pojawienia się nowej wiedzy. Gain & Co potrafiło przygotować naszą grupę projektową i zapewnić im odpowiedni sparring,” mówi Yvonne Amskov i dodaje, że Vestforbrænding wie już, jak w profesjonalny sposób przygotować się do przetargu i jaki rodzaj robota jest odpowiedni do nowego zakładu.

Nowy, zrobotyzowany zakład powstanie w Frederikssund i będzie sortował odpady wielkogabarytowe z gmin partnerskich. Od jesieni 2019 r. będzie możliwe oddzielenie odpadów wielkogabarytowych nadających się do recyklingu, od tych, które będą wysłane do spalarni odpadów.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej Vestforbrænding.