Mange virksomheder investerer i robotter og automatisering for blandt andet at producere i bedre kvalitet, forbedre arbejdsmiljø og opveje mangel på arbejdskraft.

Det er en myte, at virksomheder primært køber robotter for at erstatte medarbejdere i danske produktioner.

Efter at have undersøgt automatiseringspotentialet i mere end 100 virksomheder i Danmark, har Gain & Co meget sjældent oplevet, at medarbejdere er blevet fyret som følge af et robotkøb.

Alligevel er det oftest den fordom, vi møder om robotter i medierne. De fleste virksomheder har et langt mere nuanceret syn på robotter.

Her er de otte hyppigste årsager til at investere i robotter og automatisering:

1. Øge produktiviteten

Når først en robot er i drift, oplever virksomhederne generelt, at de kan producere mere for de samme penge. Det betyder dog ikke, at medarbejderne bliver overflødige. Robotterne overtager oftest ensidigt, gentagende arbejde og frigør medarbejderne til andre opgaver, hvor de kan tilføre værdi til produktet.

2. Producere hurtigere

Flere virksomheder investerer i robotter for at optimere takttiden og speede produktionen op. Det er specielt en fordel i en tid, hvor kunderne forventer kortere tid mellem ordre og levering. Robotter kan typisk arbejde uden pauser og i flere tilfælde også hurtigere end mennesker, hvis der er tale om simple opgaver som fx at bukke en metalplade eller pakke og palletere færdige produkter.

Når hastigheden af enkelte delprocesser øges, stiller det dog også krav til resten af produktionen. Den samlede produktionstid bliver først mindre, hvis den automatiserede proces fjerner en flaskehals, eller når virksomhederne samtidig øger tempoet af de andre processer før og efter robotten. Det er der stadig mange, der overser, når de investerer i robotter og automationsløsninger. Det giver ikke mening at spare et sekund i en automatiseret proces, hvis de færdige emner alligevel står og venter flere minutter før næste proces er klar til at modtage dem.

3. Producere bedre kvalitet

Fordi robotter er programmeret til at gentage nøjagtig den samme bevægelse, kan man i flere tilfælde også opnå et mere ensartet resultat, end man ville få med skiftende medarbejdere. Derfor køber flere virksomheder også robotter for at øge kvaliteten af deres produkter.

Dermed ikke sagt, at robotter er medarbejderne håndværksmæssigt overlegne. Typisk har robotter svært ved at overtage komplicerede opgaver, der kræver et særligt godt håndværk. Men skal man fx lave en simpel svejsesøm gentagne gange, giver industrirobotter gerne et mere ensartet resultat. Og når kvaliteten øges, oplever virksomhederne generelt også færre reklamationer.

4. Forbedre arbejdsmiljø

Samlebåndet var i sin tid med til at gøre produktionen mere effektiv. Men den har også en bagside: Medarbejdere, der udsættes for meget ensidigt, gentagende og ofte opslidende arbejde. Nogle virksomheder forsøger at løse det ved at lade medarbejderne rotere mellem opgaverne, så de ikke skal gentage den samme opslidende bevægelse for mange gange. Robotter og automatisering er dog for mange den løsning, der er bedst til at aflaste medarbejderne og forbedre arbejdsmiljøet. Det kan både være i de tilfælde, hvor arbejdet er direkte farligt, som i fx sundhedsskadelige miljøer. Mange gange er det også et spørgsmål om at overtage de mest monotone og kedelige opgaver, så medarbejderne får et mere alsidigt arbejdsliv.

5. Få erfaring med robotter

Når man prøver noget nyt, er det altid godt at starte med en succesoplevelse. Det gælder ikke mindst, når man investerer i robotter og automatisering. Flere virksomheder vælger at starte med et lavrisiko-projekt, når de køber robotter for første gang.

Robotten vil i det tilfælde ikke altid effektivisere produktionen lige med det samme. Formålet er i stedet at gøre sig nogle erfaringer og øge virksomhedens kompetencer, som kan bruges, når virksomheden efterfølgende investerer større beløb i robotter. Har ledelsen et særligt strategisk ønske om at automatisere produktionen, er det et fornuftigt sted at starte for mange.

6. Være first mover

De fleste køber robotter for at få en mere effektiv produktion. For dem er robotter et spørgsmål om at automatisere veldokumenterede processer med hyldevarer.

Enkelte virksomheder bruger dog også robotter som et strategisk værktøj til at få en first mover-fordel på markedet. For dem handler det om at investere i mere risikable udviklingsprojekter, fordi de satser på at være de første på markedet til at udnytte fordelene ved en ny automationsløsning.

At være pioner er risikofyldt, og derfor er det kun for de virksomheder, der kan tåle, at enkelte projekter slår fejl eller bliver væsentligt dyrere end først antaget. Omvendt kan det være en nødvendighed i nogle brancher, fx i den farmaceutiske industri, hvor det kan tage mange år at få godkendt en automationsløsning. Begrænser man sig til standardløsninger, risikerer de at være forældede, når godkendelsen er i hus. Et udviklingsprojekt har til gengæld større chance for at være tidssvarende på det tidspunkt, den bliver godkendt.

Endelig bliver avancerede robotløsninger også brugt som et redskab til at opnå større troværdighed. De sender et signal til især større kunder om, at man har en velfungerende og effektiv produktion.

7. Opveje mangel på arbejdskraft

Det er ikke altid, at produktionsvirksomhederne kan følge med efterspørgslen. Mangel på arbejdskraft kan være en hæmsko, der bremser virksomhedens vækst. Derfor er robotter og automationsløsninger et oplagt valg for dem, der har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

Det kan især være en udfordring at finde egnede medarbejdere til nogle nicheopgaver inden for fx svejsning, avanceret montage eller kvalitetskontrol. Med en dygtig svejser ved roret, kan en virksomhed måske fordoble sin kapacitet ved at indføre en svejserobot. Medarbejderen oplærer robotten, som har den fordel, at den udfører præcis det, den er instrueret i. På den måde kan virksomheden øge produktionskapaciteten med de kompetencer, den allerede har.

8. Undgå outsourcing

Outsourcing til et fremmed land er typisk den sidste konsekvens, hvis man ikke kan få butikken til at køre rundt i Danmark. Men ved at optimere produktionsflowet og investere i robotter og automatisering, kan virksomhederne enten udsætte eller sågar forhindre outsourcing til lande med lave lønninger.

Fordelen er, at man har produktionen tættere samlet og derfor kan handle hurtigere. Hvis man først opdager en fejl i produktet, når containerskibet er ankommet med komponenter fra Kina, kan det både blive dyrt og langsommeligt at rette op på den.

Robotter og automatisering kan spare en række af de omkostninger, der er ved outsourcing — heriblandt til fragt, rejser til medarbejdere, forsinkede leverancer osv. Samtidig gør de også virksomheden mindre sårbar over for fx lønstigninger, mangel på arbejdskraft eller andre uforudsete faktorer i outsourcing-landet.