I dag står mange virksomheder på spring for at automatisere deres processer ved hjælp af robotteknologi. Og det er på alle måder opløftende. Men vi bør også kaste et blik på de virksomheder, der allerede har investeret i robotter, men som ikke får nok ud af dem. Måske har de ovenikøbet slukket for robotterne, før de rigtig er kommet i aktion.

Det er rigtig positivt, at danske virksomheder i disse år skruer op for deres investeringer i automationsløsninger og anvender forskellige former for avancerede robotter i produktionen, logistikken etc. Når der bliver sat strøm til processer, som før blev klaret ved håndkraft, bliver virksomhederne mere effektive samtidig med, at de nedbringer deres omkostninger. Og det er jo godt for konkurrenceevnen.

Novicerne og de garvede robotbrugere

Mens der er virksomheder, som først lige er begyndt at kigge sig om efter deres første robot, er der også de mere garvede, som efterhånden har opbygget en del erfaring i at arbejde med robotter. Blandt den sidste gruppe ser vi desværre, at virksomhederne ind imellem ikke får det fulde udbytte af deres automationsløsninger. Ja, det sker endda, at de bliver nødt til at fjerne robotterne fra produktionsgulvet, fordi teknologien tilsyneladende ikke leverer de forventede resultater.

Så vi sidder i virkeligheden med to former for uudnyttet automationspotentiale i Danmark: På den ene side alle de robotter, der bare venter på at blive indkøbt og integreret i virksomhederne, så de kan overtage de ensidige, farlige og beskidte opgaver. Og på den anden side de robotter, der allerede står ude i virksomhederne, men har fået trukket stikket eller kun bliver brugt i begrænset omfang, fordi robotprojektet på et tidspunkt er kørt skævt.

Årsagerne til fejlslagne robotprojekter

Når en automationsløsning ikke performer, skyldes det som regel en eller flere af disse ting:

  • Medarbejderne bliver ikke involveret i tilstrækkelig grad. Hvis ledelsen ikke tydeligt forklarer, hvorfor der bliver investeret i automation, bliver opbakningen blandt medarbejderne som regel ringe. De vil opfatte robotterne som besværlige og noget, der bliver trukket ned over hovedet på dem. Hvis medarbejderne ikke kan se idéen med at få en robot ind som kollega eller ikke bliver uddannet og opkvalificeret til at betjene robotten, er der stor risiko for, at de nedprioriterer, fravælger eller måske ligefrem saboterer en automationsløsning.
  • Automationsløsningen er for specifikog kan ikke – eller i hvert fald kun meget vanskeligt og for en ikke uvæsentlig omkostning – omstilles til at løse nye typer opgaver. Og det er en udfordring i dag, hvor virksomhederne ikke nødvendigvis kender morgendagens behov hos deres kunder. Der er brug for fleksible løsninger, der med få justeringer kan tilpasses den konstante udvikling i markedet og måden, der bliver drevet forretning på.
  • Robotten betragtes som en enkeltinvestering eller et siloprojekt.Men i virkeligheden er robotten kun en del af den samlede automationsløsning og af alt det, der kommer før og efter. Når en robotløsning ikke performer optimalt, skyldes det som regel ikke hardwaren, men at man ikke har fået tænkt snitfladerne ordentligt igennem. Virksomheden kan sjældent nøjes med trimme et lille område i produktionen, men skal have fokus på hele værdikæden. Der er ikke noget mere ærgerligt syn end en avanceret robot, der ender som (Danmarks dyreste) filebænk eller holder til arbejdstegninger!

At nogle virksomheders robotter ender med at køre skævt (eller aldrig kommer op at køre), understreger, hvor vigtigt det er at starte et automationsprojekt rigtigt op. Der skal bruges den fornødne tid og de fornødne ressourcer på at:

  • Forankre automationsstrategien i ledelsen og sikre, at den er afspejlet i virksomhedens overordnede målsætninger
  • Afdække virksomhedens produktionsflow
  • Identificere, hvor det giver mening at automatisere
  • Optimere processerne
  • Involvere og informere medarbejderne

Vores anbefalinger udspringer af det samarbejde, vi har med stadig flere produktionsvirksomheder rundt omkring i landet. Ud over at hjælpe dem, der skal ud at investere i robotteknologi for første gang, bliver vi inviteret af et stigende antal virksomheder, der har ”ondt i robotten” og ønsker uvildig rådgivning til, hvordan de får rettet op på projekterne og begynder at høste de gevinster, der ligger og venter på at blive realiseret.

Kender du nogen, der er kørt fast i deres automationsprojekt?