”Ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark kan potentielt automatiseres ud fra den i dag kendte teknologi.”

Kilde: DISRUPTIONSRÅDET – A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark (McKinsey-rapport, maj 2017).

Forleden kontaktede vi en række små og mellemstore fremstillingsvirksomheder rundt omkring i Danmark. Vi ville teste tesen om, at der er et stort uudnyttet potentiale, hvor robotteknologi eller automation kan erstatte manuelle processer og give virksomhederne nye konkurrencefordele.

19 procent af de virksomheder, vi talte med, svarede, at de ikke er i målgruppen for robotteknologi. Det er vores erfaring, at der som regel er i hvert fald én proces i en fremstillingsvirksomhed, der er egnet til at automatisere. Men det er ikke det samme, som at virksomheden er organisatorisk parat til at implementere automationsløsninger.

Andre 21 procent gav udtryk for, at de egentlig gerne vil investere i robotter, men at der ikke er tilstrækkeligt med ressourcer eller viden i virksomheden til at gøre det. De pegede på risikoen for at investere i de forkerte robotter, som ender med at stå i et hjørne og samle støv.

Og så er der også en gruppe af virksomheder – 25 procent – der tripper for at komme i gang med robotteknologi. De er begejstrede og kan se de muligheder, som automationen rummer. Men en del af dem har også nogle udfordringer, som primært falder i fire kategorier:

  • Virksomhederne vil gerne have skridtet deres produktion af og have bud på, hvor der kan automatiseres på både kort og langt sigt. Hvor er de lavthængende frugter? Og hvor kan der høstes gevinster på længere sigt?
  • De efterspørger hjælp til en business case, der kan dokumentere, om den samlede robotinvestering giver et tilfredsstillende afkast. Alle detaljer skal med, lige fra drift og vedligehold over service og support til organisatoriske forhold som fx uddannelse af medarbejdere.
  • Akilleshælen er ofte kravspecifikationen. En fremstillingsvirksomhed er selvfølgelig ikke ekspert udi robotteknologi, så hvordan stiller den de rigtige krav til leverandøren? Vi er stødt på flere sager, hvor en virksomhed har fået leveret noget helt andet, end det, den forventede. Der er ikke blevet taget højde for vigtige detaljer i kravspecifikationen, og så det er endt med, at den leverede robot har været uanvendelig.
  • Og endelig efterlyser virksomhederne hjælp i udbudsfasen, så de får spurgt et bredt felt af kompetente leverandører og ikke kun dem, der står øverst, når man googler ”robotter”.

Tilbage er 35 procent, som er godt i gang med at automatisere deres produktion. Nogle af dem vurderer, at de har nået deres fulde potentiale. Udviklingen på robotmarkedet går dog så hurtigt, at der med stor sandsynlighed er kommet en løsning eller flere til siden sidst, som kan løfte virksomhedens produktivitet og effektivitet yderligere. Og så er der en stor gruppe, som har fået blod på tanden og vil endnu mere automation. De vil gerne have bud på, hvor deres næste projekt ligger, og hvad der skal til for at gøre det til en succes.

Endelig noterede vi os, at der på tværs af de fire grupper, vi endte med at dele vores telefonsamtaler op i, er et bredt ønske om at mødes med andre virksomheder og udveksle erfaringer – på godt og ondt – med robotteknologi og automation (måske lige fraregnet dem, som vurderer, at de er uden for målgruppen).

Hvad mener I? Hvilken gruppe tilhører jeres virksomheder? Og kan I genkende de konklusioner, vi er nået frem til?