Robotteknologi bliver fortsat billigere og mere intuitiv, og flere virksomheder påtager sig ansvaret for at integrere robotløsninger selv. En succesfuld implementering af robotteknologi er imidlertid ingen simpel opgave, og robotinvesteringer risikerer at blive for store eller ender som uindfriet potentiale. I det følgende præsenteres 4 overvejelser, man kan gøre sig, inden man giver sig i kast med ny robotteknologi.

Der kommer hele tiden nye robotter på markedet, og de bliver samtidig nemmere at programmere.

Kombineret med faldende priser, får dette flere og flere virksomheder til selv at købe, opstille og programmere deres egne robotter.

Hvis man har ansatte med den nødvendige viden og erfaring til selv at klare opgaven, kan det samtidig være en god måde at forankre robotløsningen i virksomheden. Dog er der en række ting, man bør være opmærksom på, inden man giver sig i kast med at blive sin egen .

Her er nogle af de vigtigste:

Medarbejdertid

Ved indføring af robotter er det vigtigt, at der afsættes tid hos alle medarbejdere, som er involveret i den proces, robotten skal udføre. Dette gælder både medarbejdere, der kender til håndværket i processen, samt de operatører der skal bruge robotten fremover.

Når man selv står for at integrere robotten, er der desuden en række yderligere opgaver: Projektledelse, mekanisk konstruktion, programmering, indkøring, fejlfinding,  vedligeholdelse m.m.

Bruger man interne ressourcer til disse opgaver, bør man indregne timeprisen som en del af den samlede robotinvestering.

Robusthed

Det er vigtigt at vurdere, hvilke krav man vil stille til robusthed af en robotløsning. Ofte afhænger dette af, hvor integreret den er i produktionen.

Skal robotten placeres som del af en kæde af processer, der kører efter en fast takt-tid, kan det være katastrofalt for hele produktionen, når robotten stopper. Her kan det være rart, hvis en ekstern integrator har ansvaret for at få den op at køre igen hurtigst muligt.

Er der tale om en simpel robotløsning, som nemt kan fikses af de medarbejdere, der har konstrueret og programmeret den, kan det dog være en fordel, at de selv straks kan løse problemet.

Sikkerhed

Den, der sammensætter en robot-arm med fx en griber og programmerer disse til at løse en opgave, er automatisk fabrikant af robotløsningen.

Som fabrikant er man forpligtet til at sikre, at løsningen som minimum lever op til kravene beskrevet i Maskindirektivet. Dette indebærer bl.a. at udarbejde risikovurdering og brugsanvisning, så robotløsningen kan CE-mærkes.

Det er ikke godt nok, at både robot-arm og griber hver især er CE-mærkede, når man køber dem. Der skal stadig udføres en CE-mærkning af den samlede løsning, hvilket tager tid eller koster penge for ekstern hjælp.

Samlet pris

Når man selv køber robot, griber, afskærmning og andre dele til sin robotløsning, kendes de totale omkostninger ikke fra starten.

Man bør derfor være opmærksom på, at omkostningerne ikke løber løbsk under integrationen. Det starter med, at man lægger et realistisk budget for den samlede løsning.

Alt i alt er der mange ubekendte i et robot-gør-det-selv-projekt. Derfor kan det være en god idé at drøfte det med nogen, der har erfaring fra lignende projekter først.

Om Mikkel Viager – robot- & automationsrådgiver
  • Civilingeniør i automation og robotteknologi med mere end 10 års erfaring med at udvikle robotteknologier samt foretage teknologisk risikostyring af automationsprojekter.
  • Har besøgt, vurderet og rådgivet flere hundrede virksomheder på tværs af mange brancher.
  • Hjælper virksomheder med at finde de ”lavthængende frugter” på automationsområdet: Tiltag med størst gevinst og mindst risiko.