Mange virksomheder – især elektronikproducenter – efterspørger fleksible robotløsninger. Men uden en realistisk potentialeberegning, kan det ende med at blive en dyr affære, advarer robotrådgiver hos Gain & Co, Mikkel Viager.

Skal robotten kunne omstilles til nye opgaver?

Det spørgsmål stiller mange produktionsvirksomheder sig selv, når de investerer i robotter og automationsløsninger.

I en tid hvor man i stigende grad bliver målt på sin evne til hurtigt at omstille produktionen, vinder fleksible robotløsninger mere og mere frem. Med en høj grad af fleksibilitet kan robotten håndtere mange forskellige typer af ordrer. Men mantraet om ”høj fleksibilitet” går nogle gange over gevind, vurderer Mikkel Viager:

”Der er opstået lidt for meget hype omkring fleksible robotter,” siger han og uddyber:

”Det betyder, at virksomhederne kommer til at betale for meget for løsningerne, fordi de efterspørger mere fleksibilitet, end de egentlig har brug for.”

Hos Mikkelsen Electronics i Farum vil det i fremtiden være en robot, der placerer printpladerne i støbemaskinerne. Medarbejderne slipper for ensidigt, gentaget arbejde og kan nøjes med at føde nye emner til robotten en gang i mellem.

En svær balance at fremtidssikre produktionen

Krav til høj fleksibilitet er især udpræget i produktioner med mange ordrer i lave styktal, eksempelvis blandt danske elektronikproducenter. Udfordringen er at finde balancen, hvor en robotløsning er fleksibel nok til at kunne håndtere fremtidige ordrer – samtidig med at den ikke bliver for dyr.

En virksomhed, der har denne problemstilling inde på livet, er danske Mikkelsen Electronics A/S. Virksomheden laver blandt andet kabelkonfektioner og beskyttende plaststøbninger til elektronik i sin produktion i Farum, hvor 70 medarbejdere har deres daglige gang. For dem er automatisering en nødvendighed, forklarer adm. direktør, Kim Christiansen. Frem mod 2020 skal en del af produktionen automatiseres, således at maskinerne får udnyttet deres kapacitet bedre.

”Vi har et kapacitetsproblem. Nogle af maskinerne kører kun et-holdsskift lige nu, men ved at automatisere kan vi køre to hold om dagen og dermed producere flere varer med det samme antal personer som nu,” siger han.

Lidt fleksibilitet er godt, men…

Den svære øvelse for Mikkelsen Electronics og lignende virksomheder er ifølge Mikkel Viager netop at vurdere, hvor fleksibel robotløsningen skal være.

Et af de mest åbenlyse indsatsområder for Mikkelsen Electronics er i støberiet. Medarbejderne bruger meget tid på at placere små printkort i støbemaskinen, som efterfølgende lægger et beskyttende lag af plast – kaldet Technomelt – over elektronikken for at beskytte mod støv, vibrationer, fugt og anden påvirkning. Dette arbejde kan med fordel klares af en håndteringsrobot, der selv placerer emnerne i støbemaskinen.

Lige nu er der ordrer nok til flere år ud i fremtiden, men hvad så derefter? Skal robotten kunne montere nye typer af produkter med andre former i støbemaskinen, skal virksomheden tage højde for dette allerede nu. Det har virksomheden allerede lært fra tidligere robotindkøb.

”Vi havde på et tidspunkt en lodderobot. Men den står bare stille nu og bliver ikke brugt, fordi den var alt for specifikt lavet til et enkelt projekt. Derfor er det vigtigt for os at have en vis fleksibilitet med i kravene til fremtidige robotløsninger,” siger Kim Christiansen.

Omvendt er der også en risiko for at falde i den modsatte grøft og gå efter de dyreste løsninger, der kan så meget som muligt. Og disse fristelser er der rigeligt af ifølge Kim Christiansen.

”Der ringer mange robotsælgere og spørger om vi ikke skal have en robot, der kan en masse og ’så kan I altid finde ud af, om I kan bruge det til noget bagefter’. Men sådan ønsker vi ikke at drive vores forretning,” siger han.

Fleksible robotter – på hvilke parametre?

Fleksibiliteten af en robotløsning bliver typisk vurderet i tre kategorier:

 • Fysiske parametre
  Betegner de fysiske egenskaber ved løsningen – eksempelvis robottens rækkevidde, størrelse og type af gribere mv.
 • Software-parametre
  Dækker over programmeringen af robotten og fx hvor nemt det er at omprogrammere den til at håndtere en ny produkttype.
 • Digitale grænseflader
  Beskriver robottens standarder for tilslutning til andre maskiner og systemer. Fleksibilitet er her specielt vigtigt, hvis man forventer at få nye systemer i fremtiden, som robotløsningen også skal kunne tilsluttes uden større omprogrammering.
Adm. direktør fra Mikkelsen Electronics, Kim Christiansen

Det er vigtigt at kigge frem i ordrebogen og analysere behovene til robotterne i fremtiden, før man investerer i en ny løsning, forklarer adm. direktør hos Mikkelsen Electronics, Kim Christiansen.

Prisen afgør krav til robotløsningens fleksibilitet

Den bedste fremgangsmåde er ifølge Mikkel Viager at få kortlagt både nuværende og fremtidige behov, før man køber robotten. Dette indebærer blandt andet at få afklaret varianterne af de forskellige produkttyper på tværs af leverandørerne i virksomhedens forsyningskæde.

”Det er vigtigt at medregne nok varianter til, at løsningen stadig kan bruges, hvis nogle ordrer forsvinder,” siger Mikkel Viager.

Derefter kan man opstille en række scenarier over forskellige løsninger, der har en højere eller mindre grad af fleksibilitet. Potentialeberegningen skal blandt andet afklare, hvor meget løsningerne kan øge produktiviteten, hæve kvaliteten, forbedre arbejdsmiljø m.m. Beregningerne indikerer således, hvor meget hver løsning må koste for, at investeringen betaler sig – dette kaldes også Total Cost of Ownership (TCO). På den måde opnår man et sammenligningsgrundlag til de tilbud, man får fra robotleverandørerne.

”Det er vigtigt med et solidt beslutningsgrundlag og at få sat et realistisk tal på, hvor stor robotinvesteringen må være. Og det skal gerne være uvildigt, så man ved, at man kan regne med det,” siger Kim Christiansen.

Om Mikkel Viager – robot- & automationsrådgiver
 • Civilingeniør i automation og robotteknologi med mere end 10 års erfaring med at udvikle robotteknologier samt foretage teknologisk risikostyring af automationsprojekter.
 • Har besøgt, vurderet og rådgivet flere hundrede virksomheder på tværs af mange brancher.
 • Hjælper virksomheder med at finde de ”lavthængende frugter” på automationsområdet: Tiltag med størst gevinst og mindst risiko.