Hvordan kommer vi i gang med at automatisere?

Robotter og automatisering er kommet på dagsordenen hos flere virksomheder. Bolden er nu landet hos ledelsen, som oplever et behov for at forholde sig til mulighederne og få afklaret ”robotpotentialet” i deres egen virksomhed.

Dette forløb er for de virksomheder, der ønsker at tage de første skridt mod at automatisere og har brug for et overblik over, hvor det bedst kan betale sig at starte.

Mange robotteknologier gemmer på et stort potentiale for at automatisere ensidigt gentaget arbejde og gøre organisationen mere effektiv. Udfordringen kan være at vurdere teknologiernes modenhed og risici samt potentialet for at automatisere konkrete fysiske processer i virksomheden.

Robotpotentiale-forløbet giver virksomheden overblikket over, hvor den kan få størst udbytte af robotteknologi, og dermed hvilke processer den bør prioritere at få automatiseret først.

Strategisk tilgang til automatisering betaler sig

Der er mange tilgange til automatisering. Ofte vil det være nødvendigt at forankre indsatsen hos den øverste ledelse for at sikre, at automatiseringen sker med forretningens interesser for øje.

Erfaringerne fra 100+ danske og udenlandske virksomheder viser, at der er stor forskel på automationsparatheden af de enkelte processer i organisationen – og der er ofte delte holdninger om, hvad der bør prioriteres.

Forløbet mod at finde dit robotpotentiale bygger på et omfattende markedsoverblik og dyb robotteknisk indsigt uafhængigt af leverandører. Det sikrer, at ledelsen efterfølgende kan træffe beslutninger om at automatisere på et velovervejet grundlag.

Bliv kontaktet om FIND DIT ROBOTPOTENTIALE