Det kan være fristende at kaste sig over ny robotteknologi. Men inden man lader fascinationen råde, bør man undersøge sine behov og krav til løsningerne.

Som dansk virksomhed bliver man konstant præsenteret for nye smarte teknologier, som gør det muligt at anvende automation og robotter til at effektivisere processer og arbejdsgange. Der er ingen tvivl om, at vi lever i en ekstremt spændende tid med rivende teknologisk udvikling.

Bagsiden af medaljen er dog, at der hele tiden udvikles så mange nye løsninger og muligheder, at det er svært at vurdere, hvornår man skal hoppe med på automationsbølgen.

I virkeligheden giver det sjældent mening at købe en robot, blot fordi der er tale om ny teknologi. Men hvilke overvejelser bør man egentlig gøre sig, før man finder en smart løsning, som man forestiller sig kan anvendes i ens egen virksomhed?

Her kommer en håndfuld simple regler og fremgangsmåder baseret på Gain & Co’s erfaringer med at rådgive over hundrede produktionsvirksomheder:

1

Vælg ikke teknologien først – for derefter at finde et godt sted at bruge den i virksomheden. Start med at finde de processer i virksomheder, som har størst potentiale for automatisering. Når en proces er udvalgt, kan man bagefter gå i gang med at finde den bedste løsning.

2

Optimér arbejdsgangene omkring den udvalgte proces med fx LEAN, før behov og krav til en teknologisk løsning vurderes. Ofte kan ændring af arbejdsgange medføre, at potentialet ændrer sig, fx ved at processen tager kortere tid at udføre. Først når flowet omkring processen er optimeret, er det muligt at vurdere det egentlige potentiale for automatisering.

3

Konkretisér potentialet for at automatisere processen. Kan der opnås højere produktivitet og dermed penge på bundlinjen? Højere og mere ensartet kvalitet? Bedre arbejdsmiljø? Erfaringsopbygning med nye teknologier og metoder? En klar definition af potentialet giver et godt beslutningsgrundlag før en investering.

4

Beskriv kravene til løsningen, så alle parter er enige om funktionaliteten af fx en robot. Hvor mange forskellige varianter af emner skal robotten kunne håndtere? Hvor hurtigt skal omstilling kunne udføres? Skal operatøren selv kunne oplære eller programmere robotten til nye opgaver? Med klart definerede krav bliver det meget nemmere at finde den rigtige løsning.

5

Sørg for at få tilbud fra mere end én leverandør inden en investering. Det virker måske logisk, men mange virksomheder glemmer det. Enten fordi man tror, at kun én leverandør kan levere løsningen, eller fordi det er nemmest at handle med den leverandør, man i forvejen er kunde hos. Desværre betyder dette ofte, at løsningen købes for dyrt. Tre tilbud kan spare både tid og penge.

Disse tommelfingerregler har erfaringsmæssigt hjulpet virksomheder til en høj grad af succes i deres teknologiinvesteringer. Med en velovervejet fremgangsmåde kan risikoen ved at købe ny teknologi reduceres væsentligt, og der kan ofte opnås en langt bedre indkøbspris. Især fordi det konkrete behov er gennemtænkt og veldefineret, så man er sikker på at få den optimale automationsløsning.

Om Mikkel Viager – robot- & automationsrådgiver
  • Civilingeniør i automation og robotteknologi med mere end 10 års erfaring med at udvikle robotteknologier samt foretage teknologisk risikostyring af automationsprojekter.
  • Har besøgt, vurderet og rådgivet flere hundrede virksomheder på tværs af mange brancher.
  • Hjælper virksomheder med at finde de ”lavthængende frugter” på automationsområdet: Tiltag med størst gevinst og mindst risiko.

Dette indlæg blev også offentliggjort i Magasinet Industri & Teknik nr. 6 udgivet af brancheforeningen Arbejdsgiverne.