Kan automatisering og robotter optimere dine produktionsprocesser?

De fleste danske produktionsvirksomheder oplever et kontinuerligt pres på indtjening og konkurrenceevne og har derfor et konstant behov for at reducere/optimere produktionsomkostninger.

Dette kan typisk ske gennem udflytning eller outsourcing af hele eller dele af produktionen, alternativt gennem optimering og/eller automatisering af processer eksempelvis ved anvendelse af nye teknologiske produktionsløsninger.

En automations-screening udført sammen med Gain & Co identificerer automatiseringspotentialerne i din virksomhed, og giver dig et overblik over, hvor automatiserede løsninger skaber værdi og mening i din virksomhed. Automations-screeningen giver dig også en objektiv vurdering af den teknologiske sværhedsgrad og risiko en mulig automationsløsning vil indebære.

Gennemgang af virksomheden og dens processer

I screeningen vurderes både produktionsprocesser og virksomhedens generelle forhold. Dette udmønter sig i et samlet billede af både potentiale og udfordringer ved en implementering.

En sådan helhedsvurdering er vigtig for at undgå typiske produktionsmæssige og organisatoriske faldgruber og derigennem opnå det fulde udbytte af investeringen.

Overblik over jeres automatiseringspotentiale

På et møde hos jer gennemgår vi sammen jeres konkrete situation, ønsker og produktionsprocesser, ligesom vi afdækker de særlige forhold, der gælder i netop din virksomhed. I får en kvalificeret vurdering af, hvor jeres største automatiseringspotentialer findes, de vigtigste overvejelser I bør gøre jer i forbindelse med en automationsproces samt et oplæg til, hvordan I bedst kan komme videre i processen.

Pris

Automations-screeningen tilbydes pt. til kr. 10.000 ex moms, og er relevant for alle produktionsvirksomheder med manuelle processer, og uanset om der i forvejen anvendes automatiserede løsninger i dele af produktionen.