Hvilke juridiske og økonomiske overvejelser skal du gøre dig, når du skal anskaffe AGV (Automated Guided Vehicles)?

Det var emnet i dag på et netværksmøde om mobile robotter i sundhedssektoren. Her gav Søren Peters og René Thornfeldt fra hhv. det uvildige rådgivningsfirma Gain & Co. og advokatpartnerselskabet Accura, en introduktion til fire helt centrale elementer i processen for AGV-anskaffelser:

  • Hvad er særligt i relation til kontrakt og økonomi?
  • Procesrammen – udbudsreglerne
  • Kontrakten
  • Business casen

En AGV er en lille teknologianskaffelse nu, men har store bindinger til resten af infrastrukturen, både fysisk og it-teknisk. Hvordan håndterer du det? Den teknologiske udvikling går hurtigt, og derfor opstår der et dilemma omkring anskaffelsestidspunktet. Skal du købe nu eller vente? Du kan vælge at køre udbud på typiske standardvilkår eller dynamiske krav. Hvad skal du vælge? Kontrakten skal understøtte udbudsstrategien, være procesuelt, teknisk og driftsøkonomisk afstemt med driftsorganisationen, hænge sammen med business casen og understøtte udbuddets succeskriterier. Hvordan sikrer du det? Business casen skal være realistisk, være baseret på TCO (Total Cost of Ownership) og fastsætte projektrisikoen. Hvordan bygger du den?

Dagens netværksmøde handlede specifikt om mobile robotter i sundhedssektoren, men er relevant for alle andre sektorer og industrier, der arbejder med AGV.